Regulamin 
KS ŁF CASCADE

Zgoda na

wykorzystanie wizerunku

dziecka

Regulamin świadczenia 

usługi  webinaru

Grafik zajęć na 
sezon 2021/2022

Zgoda na

przetwarzanie

danych

osobowych 

Klauzula 

informacyjna 

dotycząca RODO